ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΏΝ BACH - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Θεραπεία λουλουδιών BachΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Σε πολλές κλινικές εικόνες, οι προσωπικές συναισθηματικές καταστάσεις των ασθενών παίζουν ρόλο. Οι φυσικές θεραπείες όπως η θεραπεία λουλουδιών Bach εστιάζουν σε αυτές τις σχέσεις κατά τη διάρκεια της θεραπείας και αναζητούν μεμονωμένα θεραπευτικά μέτρα