ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΜΝΙΑΚΟΎ ΥΓΡΟΎ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εξέταση αμνιακού υγρούΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Οι διαγνωστικά σχετικές διαδικασίες για το αγέννητο παιδί που εκτελούνται εδώ και αρκετά χρόνια περιλαμβάνουν την αμνιοπαρακέντηση και την αμνιοπαρακέντηση. Συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από την ιατρική αξιολόγηση του αμνιακού υγρού