ΕΞΈΤΑΣΗ ΑΜΝΙΑΚΟΎ ΥΓΡΟΎ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εξέταση αμνιακού υγρούΕπιλογή Συντάκτη
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Οι διαγνωστικά σχετικές διαδικασίες για το αγέννητο παιδί που εκτελούνται εδώ και αρκετά χρόνια περιλαμβάνουν την αμνιοπαρακέντηση και την αμνιοπαρακέντηση. Συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν από την ιατρική αξιολόγηση του αμνιακού υγρού