ΜΕΤΕΩΡΙΣΜΌΣ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

ΦούσκωμαΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Ο μετεωρισμός ή ο μετεωρισμός (συνομιλητικά επίσης: κροτίδα ή κουτάβια) είναι εννοιολογικά μια παραγωγή από τη λατινική λέξη flatus "άνεμος, μετεωρισμός" και περιγράφει τα αέρια που σχηματίζονται από την πέψη, όπως το μονοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο και άλλα αέρια ζύμωσης και πέψης