ΠΌΝΟΣ ΣΤΟ ΚΆΨΙΜΟ - ΑΙΤΊΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΚΑΙ ΒΟΉΘΕΙΑ - ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ

Πόνος στο κάψιμοΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Ο πόνος στο κάψιμο είναι μια αντίληψη των αισθήσεων που μπορούν να γίνουν αισθητές όπως κρύο, ζέστη ή αφή. Ο πόνος μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Εδώ, ωστόσο, πρέπει να αφορά έναν γενικό ορισμό και, για παράδειγμα, την καύση