ΤΣΕΝΟΔΕΟΞΥΧΟΛΙΚΌ ΟΞΎ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

Τσενοδεοξυχολικό οξύΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Το Chenodeoxycholic acid είναι ένα από τα λεγόμενα πρωτογενή χολικά οξέα, δηλαδή τελικά προϊόντα της ισορροπίας της ανθρώπινης χοληστερόλης. Το οξύ σχηματίζεται στο ήπαρ από τη χοληστερόλη και λειτουργεί ως γαλακτωματοποιητής που καθιστά τις λιπάσες προσβάσιμες στα λίπη. αυτή μπορεί