ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΤΟΜΟΓΡΑΦΊΑ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΆΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Υπολογιστική τομογραφία της καρδιάςΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η υπολογιστική τομογραφία της καρδιάς (CT) είναι ένα καθιερωμένο σύστημα διαγνωστικής απεικόνισης που αποκτά αυξανόμενη σημασία στον τομέα της στεφανιαίας νόσου μέσω της χρήσης σαρωτών υψηλής ανάλυσης.