ΧΑΛΆΡΩΣΗ (ΑΣΚΉΣΕΙΣ ΧΑΛΆΡΩΣΗΣ) - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Χαλάρωση (ασκήσεις χαλάρωσης)Επιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Το σώμα μας χρειάζεται επαρκή χαλάρωση για να αντισταθμίσει τον έντονο ρυθμό, το άγχος και την υπερφόρτωση στην καθημερινή ζωή και στην εργασία. Εάν το σώμα και το μυαλό δεν μπορούν να χαλαρώσουν αρκετά από μόνα τους, διάφορες ασκήσεις χαλάρωσης μπορεί να είναι χρήσιμες