ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΊΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΏΝ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία της κίνησης των ματιώνΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η ευαισθητοποίηση και επανεπεξεργασία των οφθαλμικών κινήσεων (EMDR) είναι μια μέθοδος θεραπείας για ασθενείς με τραύμα. Η αποτελεσματικότητα αυτής της μεθόδου έχει πλέον αποδειχθεί. Πάνω από το 80% των ασθενών που υποβάλλονται σε θεραπεία αισθάνονται καθαρά μετά τη θεραπεία