ΕΝΤΕΡΙΚΉ ΠΕΡΙΣΤΑΛΤΙΚΉ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Περίσταση του εντέρουΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η μυϊκή δραστηριότητα και οι προκύπτουσες κινήσεις των κοίλων οργάνων ονομάζονται περισταλτισμό. Η εντερική περισταλτική χρησιμεύει κυρίως για την ανάμιξη του χυμού και της προώθησής του προς το ορθό ή τον πρωκτό. Εν μέρει θα