ΠΡΟΣΔΌΚΙΜΟ ΖΩΉΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Προσδόκιμο ζωήςΕπιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Το προσδόκιμο ζωής υπολογίζεται σε στατιστική βάση και σχετίζεται πάντα με έναν πληθυσμό στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης. Προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας πίνακες θνησιμότητας. Εκτός αυτού, το προσδόκιμο ζωής είναι