ΑΠΟΜΥΕΛΊΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΚΑΘΉΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΑπομυελίνωσηΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Η απομυελίνωση είναι η απώλεια ή βλάβη της μυελίνης στο νευρικό σύστημα. Το Myelin παίζει σημαντικό ρόλο στη μετάδοση νευρικών σημάτων, καθώς απομονώνει ηλεκτρικά τις νευρικές ίνες (άξονες). Εξαιτίας αυτού, η απομυελίνωση οδηγεί