ΣΚΈΨΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΝομίζωΕπιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Η σκέψη είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή διαδικασιών στον εγκέφαλο που οδηγούν στη γνώση από την οποία προέρχονται διάφορες ενέργειες. Η σκέψη χρησιμεύει για την επίλυση προβλημάτων και αποτελείται από ιδέες, αναμνήσεις και λογικά συμπεράσματα.