ΑΠΟΠΌΛΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΑποπόλωσηΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Η αποπόλωση είναι η αφαίρεση των διαφορών φορτίου στις δύο πλευρές της μεμβράνης ενός νευρικού ή μυϊκού κυττάρου. Το δυναμικό της μεμβράνης αλλάζει σε λιγότερο αρνητικό. Σε ασθένειες όπως η επιληψία, η συμπεριφορά της αποπόλωσης αλλάζει