ΚΑΤΑΝΟΜΉ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

διανομήΕπιλογή Συντάκτη
Εγκεφαλικός φλοιός
Εγκεφαλικός φλοιός
Η κατανομή είναι η άνιση κατανομή του αερισμού (αερισμός των πνευμόνων), η διάχυση (ροή αίματος στους πνεύμονες) και η διάχυση (ανταλλαγή αερίων). Αυτό μειώνει επίσης την αρτηριοποίηση του αίματος σε υγιείς ανθρώπους. Αρτηριοποίηση