ΤΑΞΙΝΌΜΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ταξινόμησηΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Η ταξινόμηση της αντίληψης αντιστοιχεί σε μια κατηγοριοποίηση που βοηθά στην ερμηνεία του τι γίνεται αντιληπτό. Όλες οι γνωστικές κατηγορίες ανθρώπων μαζί αποτελούν τη διανοητική αναπαράσταση του κόσμου. Εμφανίζονται εσφαλμένες ταξινομήσεις αντίληψης