ΑΓΚΏΝΑ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

ΑγκώναΕπιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ιατρικά, η άρθρωση του αγκώνα είναι επίσης γνωστή ως articulatio cubiti. Είναι ένας σύνθετος σύνδεσμος και αποτελείται από τρεις μερικούς αρμούς. Η άρθρωση του αγκώνα επιτρέπει στο τράχηλο και το τέντωμα του αντιβραχίου σε σχέση με τον άνω βραχίονα. Μακρύτερα