ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΉ ΔΙΑΣΩΛΉΝΩΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ενδοτραχειακή διασωλήνωσηΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η ενδοτραχειακή διασωλήνωση χρησιμοποιείται για τον αερισμό ασυνείδητων ή αναισθητοποιημένων ασθενών στη διάσωση και στην ιατρική ατυχημάτων καθώς και στην αναισθησία. Χρησιμοποιείται ένας ενδοτραχειακός σωλήνας, ο οποίος περνά από το στόμα ή τη μύτη στον αγωγό