ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗ ΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΆΡΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Συγκέντρωση ερυθροκυττάρωνΕπιλογή Συντάκτη
Σύνδρομο Walker-Warburg
Σύνδρομο Walker-Warburg
Κατά τη διάρκεια της συσσώρευσης των ερυθροκυττάρων, τα ερυθρά αιμοσφαίρια συλλέγονται και συσσωρεύονται. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό σε κάποιο βαθμό, ειδικά στα μικρότερα τριχοειδή αγγεία. Στο πλαίσιο των ανοσολογικών συμπλοκών ασθενειών, αυτό γίνεται φυσιολογικός βαθμός