ΕΞΩΤΕΡΙΚΌΣ ΣΥΝΔΕΤΉΡΑΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Εξωτερικός συνδετήραςΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Ένας εξωτερικός σταθεροποιητής είναι μια συσκευή συγκράτησης που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία τραυματισμένων τμημάτων του σώματος. Η μέθοδος θεραπείας είναι μία από την οστεοσύνθεση.