ΑΦΑΊΡΕΣΗ ΑΜΥΓΔΆΛΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Αφαίρεση αμυγδάλουΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η αμυγδαλεκτομή ή η αφαίρεση των αμυγδαλών αναφέρεται στην πλήρη αφαίρεση των αμυγδαλών με χειρουργικές επεμβάσεις. Είναι μια από τις πιο κοινές χειρουργικές επεμβάσεις, αν και δεν χρησιμοποιείται πλέον ως προληπτικό μέτρο όπως αυτό