ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΉ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΉ ΙΑΤΡΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Αεροπορική και διαστημική ιατρικήΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η παραμονή στο διάστημα ή η πτήση αεροπλάνων υπό υψηλές απαιτήσεις άγχους συνεπάγεται ορισμένους κινδύνους και μπορεί επίσης να γίνει βασανιστήριο. Η απώλεια οστών και μυών, οι οπτικές διαταραχές ή τα προβλήματα κυκλοφορίας είναι μερικές από τις εκδηλώσεις