ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Πίσω σχολείοΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Ο όρος back school αναφέρεται σε ειδικά μαθήματα και σεμινάρια στα οποία οι συμμετέχοντες διδάσκονται πώς να μειώσουν και / ή να αποτρέψουν τον πόνο στην πλάτη μακροπρόθεσμα. Αυτά τα μαθήματα απευθύνονται σε διαφορετικές ομάδες στόχους και είναι για παράδειγμα