ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΗΣ ΜΉΤΡΑΣ (ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΊΟΥ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Καρκίνος της μήτρας (καρκίνος του ενδομητρίου)Επιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος της μήτρας ή ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι συνήθως εύκολο να αντιμετωπιστεί. Είναι δυνατές διαφορετικές μέθοδοι θεραπείας ανάλογα με τον ασθενή. Ο καρκίνος της μήτρας δεν πρέπει να συγχέεται με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.