ΚΑΡΔΙΑΚΌΣ ΡΥΘΜΌΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΠΑΛΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ο αριθμός των κύκλων καρδιακού παλμού ανά λεπτό αναφέρεται ως καρδιακός ρυθμός, με έναν κύκλο καρδιακού παλμού, επίσης γνωστό ως καρδιακή δράση, που περιλαμβάνει τις φάσεις συστολής και διαστολής. Το Systole είναι η συστολή των καρδιακών θαλάμων συμπεριλαμβανομένης της φάσης αποβολής του αίματος