ΚΑΡΔΙΑΚΉ ΠΡΟΣΒΟΛΉ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΕμφραγμαΕπιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Η καρδιακή προσβολή, η καρδιακή προσβολή ή το έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι συχνά μια απειλητική για τη ζωή και οξεία ασθένεια της καρδιάς. Αυτό οδηγεί στο θάνατο (έμφραγμα) καρδιακού ιστού ή μυοκαρδίου (μυοκάρδιο). Η τότε επακόλουθη διαταραχή του κυκλοφορικού (ισχαιμία) οδηγεί