ΣΤΕΦΑΝΙΑΊΕΣ ΑΡΤΗΡΊΕΣ - ΔΟΜΉ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΜΊΑ

Στεφανιαίες αρτηρίεςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Τα στεφανιαία αγγεία, επίσης γνωστά ως στεφανιαία αγγεία, περιλαμβάνουν τις στεφανιαίες αρτηρίες ή τις στεφανιαίες αρτηρίες και τις στεφανιαίες φλέβες ή τις στεφανιαίες φλέβες. Παρέχουν στην καρδιά οξυγόνο και θρεπτικά συστατικά μέσω του αίματος και τρέχουν αποξυγονωμένα