ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΜΕΤΡΊΑ ΕΓΚΕΦΆΛΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ακουομετρία στελέχους εγκεφάλουΕπιλογή Συντάκτη
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Διαδερμική διέγερση ηλεκτρικού νεύρου
Στη μη επεμβατική ακτινομετρία του εγκεφάλου, ο νευρολόγος ή ο γιατρός του αυτιού, της μύτης και του λαιμού πραγματοποιεί μια αντικειμενική μέτρηση της απόδοσης της ακοής υπό ακουστική διέγερση χρησιμοποιώντας παλμούς από τα ακουστικά νεύρα που εκτείνονται στο κεντρικό στέλεχος του εγκεφάλου