ΙΣΤΟΠΛΆΣΜΩΣΗ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΙστοπλάσμωσηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η ιστοπλάσμωση είναι μια λοίμωξη με το καλούπι Histoplasma capsulatum, η οποία μπορεί να επηρεάσει ολόκληρο το σώμα, αλλά περιορίζεται κυρίως στους πνεύμονες. Αυτή η ασθένεια είναι σπάνια στην Ευρώπη. Οι περιοχές διανομής είναι κυρίως η Αφρική, η Ινδονησία