ΥΠΕΡΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΑΙΜΊΑ - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

ΥπερλιποπρωτεϊναιμίαΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η υπερλιποπρωτεϊναιμία (HLP) χαρακτηρίζεται από αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης, τριγλυκεριδίων και λιποπρωτεϊνών στο αίμα. Οι αιτίες της υπερλιποπρωτεϊναιμίας είναι διαφορετικές και οι συνέπειές της πρέπει να εξεταστούν με διαφοροποιημένο τρόπο.