ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΉ ΈΝΕΣΗ ΣΠΈΡΜΑΤΟΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπέρματοςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η ενδοκυτταροπλασματική ένεση σπέρματος, ICSI, είναι μια δοκιμασμένη μέθοδος αναπαραγωγικής ιατρικής που βοήθησε πολλά ζευγάρια χωρίς παιδιά να αποκτήσουν παιδί. Το ICSI είναι τώρα η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος στην τεχνητή γονιμοποίηση