ΛΑΠΑΡΟΣΚΌΠΗΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Λαπαροσκόπηση



Επιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η λαπαροσκόπηση ή η λαπαροσκόπηση είναι μια διαγνωστική και χειρουργική διαδικασία. Η μέθοδος χρησιμοποιείται σε διάφορους ιατρικούς τομείς και ενέχει σχετικά λίγους κινδύνους.