ΙΣΟΦΛΟΥΡΆΝΙΟ - ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ, ΧΡΉΣΗ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΙσοφλουράνιοΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Το Isoflurane είναι ένα πτητικό αναισθητικό με υπνωτικά και μυοχαλαρωτικά αποτελέσματα. Ως πτητικό, αλογονωμένο αναισθητικό εισπνοής, είναι κατάλληλο για επαγωγή και συντήρηση αναισθησίας για χειρουργικές επεμβάσεις.