ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΚερατοπλαστικήΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η κερατοπλαστική είναι μια επέμβαση στον κερατοειδή του ματιού. Πραγματοποιείται μεταμόσχευση κερατοειδούς.