ΚΕΡΑΤΟΠΛΑΣΤΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΚερατοπλαστικήΕπιλογή Συντάκτη
Trochlear παράλυση
Trochlear παράλυση
Η κερατοπλαστική είναι μια επέμβαση στον κερατοειδή του ματιού. Πραγματοποιείται μεταμόσχευση κερατοειδούς.