ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Συνδυαστική θεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Η συνδυαστική θεραπεία είναι το αντίθετο της μονοθεραπείας και περιγράφει μια πορεία θεραπείας που περιλαμβάνει ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές θεραπευτικές κατευθύνσεις ή δραστικά συστατικά για να είναι σε θέση να δράσει ταυτόχρονα με διάφορους παράγοντες μιας νόσου.