ΠΡΌΩΡΗ ΑΝΊΧΝΕΥΣΗ ΚΑΡΚΊΝΟΥ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαλογή καρκίνουΕπιλογή Συντάκτη
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Πόνος περιόδου (δυσμηνόρροια)
Η έγκαιρη ανίχνευση καρκίνου αναφέρεται σε μια σειρά εξετάσεων που πραγματοποιούνται σε υγιείς ανθρώπους χωρίς ιδιαίτερη υποψία για την ανίχνευση πιθανών καρκίνων σε πρώιμο στάδιο και έτσι αυξάνουν τις πιθανότητες ανάρρωσης. Το νομικό