ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΉ ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΙΚΉ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Ενδοσκοπική οπισθοδρομική χολαγγειοπαγκρεατογραφίαΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Η ενδοσκοπική οπισθοδρομική χολαγγειοπαγκρεατογραφία (ERCP) είναι μια τεχνική απεικόνισης που βασίζεται σε ακτίνες Χ. Χρησιμοποιείται για την απεικόνιση των χοληφόρων και του παγκρέατος. Αυτή η μέθοδος είναι μια επεμβατική διαγνωστική διαδικασία