ΜΑΓΝΗΤΙΚΌΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΧΟΛΑΓΓΕΙΟΠΑΓΚΡΕΑΤΟΓΡΑΦΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Χολαγγειοπαγκρεατογραφία μαγνητικού συντονισμούΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Η χολαγγειοπαγκρεατογραφία μαγνητικού συντονισμού είναι μια μέθοδος ακτινολογικής εξέτασης που παράγει διαγνωστικά αποτελέσματα για τον τομέα της εσωτερικής ιατρικής. Παρέχει εικόνες των αγωγών στη χοληδόχο κύστη και το πάγκρεας και μπορεί να προκαλέσει σχηματισμό λίθων