ΧΕΙΡΟΚΊΝΗΤΗ ΛΕΜΦΙΚΉ ΠΑΡΟΧΈΤΕΥΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Χειροκίνητη αποστράγγιση λέμφωνΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Στο ανθρώπινο σώμα, τα νεκρά κύτταρα, τα απόβλητα και παρόμοιες ουσίες μεταφέρονται έξω από το σώμα με το λεμφικό υγρό. Το λεμφικό σύστημα είναι ένα ευρέως διακλαδισμένο δίκτυο, το οποίο δεν είναι σε αντίθεση με το καρδιαγγειακό σύστημα. Ελα