ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΉ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαθλαστική χειρουργική επέμβασηΕπιλογή Συντάκτη
Κοινός χολικός αγωγός
Κοινός χολικός αγωγός
Ο όρος διαθλαστική χειρουργική χρησιμεύει ως συλλογικός όρος για χειρουργικές επεμβάσεις στα οποία η συνολική διαθλαστική ισχύς του ματιού αλλάζει. Με αυτόν τον τρόπο, ο ασθενής δεν χρειάζεται πλέον γυαλιά ή φακούς επαφής.