ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

αποχέτευση-απορροήΕπιλογή Συντάκτη
Φεντανύλη
Φεντανύλη
Δημιουργείται μια αποστράγγιση για να διασφαλιστεί ότι τα υγρά των πληγών αποστραγγίζονται από το σώμα. Η διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά.