ΠΟΝΟΚΈΦΑΛΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΊΤΑΙ ΑΠΌ ΦΆΡΜΑΚΑ (ΠΟΝΟΚΈΦΑΛΟΣ ΑΝΑΚΟΎΦΙΣΗΣ ΠΌΝΟΥ) - ΑΙΤΊΕΣ, ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ

Πονοκέφαλος που προκαλείται από φάρμακα (πονοκέφαλος ανακούφισης πόνου)Επιλογή Συντάκτη
Κλινδαμυκίνη
Κλινδαμυκίνη
Ο πονοκέφαλος που προκαλείται από τα ναρκωτικά ανήκει στην ομάδα των δευτερογενών πονοκεφάλων, που i. ρε. Συνήθως προκαλείται από αναλγητικά ή άλλα φάρμακα. Αυτός ο τύπος πονοκέφαλου μπορεί να είναι μονομερής ή διμερής. Προκαλούμενη από ναρκωτικά