ΙΑΤΡΙΚΆ ΓΆΝΤΙΑ (ΓΆΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ) - ΟΦΈΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ ΚΑΙ ΥΓΕΊΑΣ - ΙΑΤΡΙΚΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ

Ιατρικά γάντια (γάντια μιας χρήσης)Επιλογή Συντάκτη
Ογκος στον εγκέφαλο
Ογκος στον εγκέφαλο
Τα ιατρικά γάντια είναι επίσης γνωστά από τα συνώνυμα γάντια μιας χρήσης. Αυτό το σκεύος υγιεινής, το οποίο χρησιμοποιείται για την προστασία του ιατρικού προσωπικού και των ασθενών σε νοσοκομεία, ασθενοφόρα και ιατρεία, είναι διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις