ΜΙΤΟΞΑΝΤΡΌΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΜιτοξαντρόνηΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Το φάρμακο μιτοξαντρόνη ανήκει στην ομάδα των κυτταροστατικών. Το φάρμακο χορηγείται κατά του καρκίνου και της σκλήρυνσης κατά πλάκας.