ΝΕΟΑΓΓΕΊΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΝεοαγγείωσηΕπιλογή Συντάκτη
Νεφρολογία
Νεφρολογία
Όλες οι διαδικασίες σχηματισμού νέων αιμοφόρων αγγείων που λαμβάνουν χώρα στον οργανισμό ενός ενήλικου ατόμου συνοψίζονται ως αγγείωση, ειδικά αγγειογένεση. Η νεοαγγείωση, από την άλλη πλευρά, είναι μάλλον παθολογική και επομένως παθολογική