ΑΝΆΚΛΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΕΡΓΑΣΊΑ & ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

ΑνάκλησηΕπιλογή Συντάκτη
Αναλγητική
Αναλγητική
Η συστολή είναι η συρρίκνωση ή συστολή ενός ιστού, οργάνου ή άλλης ανατομικής δομής. Φυσιολογικά, κατά τη γέννηση ενός παιδιού, για παράδειγμα, ο μητρικός ιστός συστέλλεται για να περάσει από το κεφάλι