ΟΞΥΒΟΥΤΥΝΊΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΟξυβουτυνίνηΕπιλογή Συντάκτη
Υπέροχα νεροκάρδια
Υπέροχα νεροκάρδια
Το δραστικό συστατικό oxybutynin είναι ένα από τα αντιχολινεργικά. Συνδέεται δομικά με το αλκαλοειδές ατροπίνη.