ΟΞΥΒΟΥΤΥΝΊΝΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

ΟξυβουτυνίνηΕπιλογή Συντάκτη
Φράγμα αίματος-ματιών
Φράγμα αίματος-ματιών
Το δραστικό συστατικό oxybutynin είναι ένα από τα αντιχολινεργικά. Συνδέεται δομικά με το αλκαλοειδές ατροπίνη.