ΠΕΡΙΧΡΟΝΙΚΉ ΟΣΤΕΟΠΟΊΗΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ, ΚΑΘΉΚΟΝ ΚΑΙ ΑΣΘΈΝΕΙΕΣ - KRPERPROZESSE

Περιχονική οστεοποίησηΕπιλογή Συντάκτη
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Ανεπάρκεια 5-άλφα αναγωγάσης τύπου 2
Η περιτοναριακή οστεοποίηση αντιστοιχεί στην αύξηση του πάχους των οστών. Αυτή η ανάπτυξη λαμβάνει χώρα μέσω του ενδιάμεσου σταδίου σχηματισμού χόνδρου. Διαταραχές σχηματισμού περιχονδρικού οστού υπάρχουν, για παράδειγμα, σε ασθένειες οστού από γυαλί.