ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΆΛΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

φαινοβαρβιτάληΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Η φαινοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο που ανήκει στην ομάδα των βαρβιτουρικών. Χρησιμοποιείται στη θεραπεία της επιληψίας και στην προετοιμασία για αναισθησία.