ΦΑΙΝΟΒΑΡΒΙΤΆΛΗ - ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΕΝΕΡΓΆ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ

φαινοβαρβιτάληΕπιλογή Συντάκτη
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Ξηρός βήχας (ξηρός βήχας)
Η φαινοβαρβιτάλη είναι ένα φάρμακο που ανήκει στην ομάδα των βαρβιτουρικών. Χρησιμοποιείται στη θεραπεία της επιληψίας και στην προετοιμασία για αναισθησία.