ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΊΑ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

ΦωτοθεραπείαΕπιλογή Συντάκτη
Προβλήματα ισχύος
Προβλήματα ισχύος
Η φωτοθεραπεία είναι μια ιατρική θεραπεία που χρησιμοποιεί τεχνητό φως όπως λευκό φως ή λάμπες UV. Αυτές οι μέθοδοι θεραπείας χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση οργανικών και ψυχολογικών παραπόνων. Περιποιημένος