ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΆ ΠΡΟΕΜΦΎΤΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΑΠΕΊΑ, ΕΠΙΔΡΆΣΕΙΣ & ΚΊΝΔΥΝΟΙ - ΘΕΡΑΠΕΊΕΣ

Διαγνωστικά προ-εμφύτευσηςΕπιλογή Συντάκτη
Ψυχική αναπηρία
Ψυχική αναπηρία
Οι γιατροί αναφέρονται σε μοριακές γενετικές εξετάσεις ως διαγνωστικά πριν από την εμφύτευση. Ερευνώνται κληρονομικές ασθένειες ή ανωμαλίες στα χρωμοσώματα των εμβρύων που προκύπτουν κατά την τεχνητή γονιμοποίηση.